Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Intézmény

Tiszaroff település a Tisza folyó bal partján terül el, festői környezetben. 16 km-re fekszik a legközelebbi város, Kunhegyes. A falu lakóinak száma folyamatosan csökken, 2000 fő alá esett az ezredforduló utáni években. Községünkre az elöregedés jellemző; évről-évre kevesebb gyermek születik.

A rendszerváltás nagyon megnehezítette az itt élők helyzetét: tömegessé vált a munkanélküliség. A fiatalság ingázik, vagy elköltözik.

Pozitívum a turistaforgalom fellendülése, az üdülőövezet kialakulása.

A cigány etnikai kisebbséghez tartozó családok az átlagosnál is rosszabb helyzetben vannak: megélhetési forrásaik csak segélyek, szociális juttatások. Képzettség hiányában esélytelenek a munkaerőpiacon.

Az intézményeink az óvoda és az iskola több épületben látja el feladatát a község centrumában. Az egyházi óvoda az 1900-as években nyitotta meg kapuját. Az államosítás után a Polgári-Kör épületét alakították át óvodává.

1970-ben 50 férőhelyes óvodát vehetett birtokba ez a korosztály: a két csoportszobához közös öltöző, vizesblokk, és főzőkonyha kapcsolódott.

1983-ban 1 csoportszobával, valamint öltözővel, mosdóval bővült az épület – így már 75 kisgyermek fogadására volt alkalmas. A főzőkonyha azonban megszűnt.

2003 szeptemberére fejeződött be az újabb bővítés: az 50 m2 -es foglalkoztató helyiségben bölcsődei csoport működik, amelyhez, kiszolgáló helyiségek kapcsolódnak. /2009-ben készült el a fedett terasz, valamint az elkülönített játszóudvar./

A tornaszoba tágas, felszereltsége kiemelkedő! Ezt a helyiséget mindkét intézmény használja: az alapfunkción kívül a szabadidő eltöltéséhez, valamint közös rendezvények lebonyolítására is alkalmas.

A tágas, füves udvar minden évszakban használható. Az udvaron található továbbá egy zárt műfüves ovifoci pálya.

2008-ban új játszótéri eszközöket kaptak a gyermekek. A bölcsődével közösen használt kiszolgáló helyiségek: mosókonyha, tálalókonyha, az alkalmazottak öltözője, valamint az irodák.

Az iskola alsó tagozatos épülete 1930-ban épült, négy tanteremmel. Ez az épület eredeti formájában a mai napig is helyet ad az alsó tagozatos diákoknak.

1959-ben a lakosság támogatásával – részben társadalmi munkával - épület fel egy új négy tantermes iskola, amely korszerűsített, kibővített formájában ma a felső tagozatos diákok tanulási színtere.

1993-ban új tornaterem épült a felső tagozatos iskola udvarán, amely nemcsak a diákok, de községünk felnőtt, sportolni szerető tagjai előtt is nyitva áll.

1998 szeptemberében a Soros Alapítványtól nyert támogatás lehetővé tette egy új számítástechnika terem kialakítását.

1999 nyarán az alsó tagozatos iskola épületén nagyszabású felújítást, korszerűsítést végeztek.

2010-ben egy pályázat segítségével mindkét iskolaépületben részleges felújítás történt. Mind az alsó, mind a felső tagozatos iskola épülete 100 – 100 tanuló befogadására alkalmas.

Iskolánk fenntartója 2012. szeptember 1-től a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy.

2013 szeptemberétől az óvoda működtetése is a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartásában van.

2014-től önálló intézményként Tiszaroffi Baptista Általános Iskola és Óvoda néven működünk.

Jelenleg 1-8. évfolyamokon folyik oktatói-nevelői munka, évfolyamonként egy-egy osztályban, mely lehetővé teszi a személyes, egyéni törődést és fejlesztést.

Óvodánk jelenleg három vegyes csoporttal működik.

A mindenkori iskolavezetés és a tantestület nagy kihívása volt és ma is az, hogy tisztességgel megfeleljen a mindenkori szülői és gyermekközösségi elvárásoknak, tudatosan törekedjünk a sokoldalúan képzett, az életben sikeresen helytállni tudó ifjúság nevelésére, pozitív jövőképük kialakítására.

Tanulóink túlnyomó többsége hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű.  Kiemelt célként kezeljük a hátrányok csökkentését, a hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor a tehetséges, kiemelkedő képességű tanulók fejlesztését is. A szocializációs nehézségek miatt egyre több a tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermek.

Intézményünk a környékben az egyetlen, aki két tehetségponttal rendelkezik, egy óvodaival és egy iskolaival. Az iskolai tehetségpont 2018-ban „Matematika-logika” és „Testi-kinesztetikus” területeken akkreditált kiváló tehetségpont minősítést kapott. 2019-ben az óvodai tehetségpont is minősítésen ment keresztül „Testi-kinesztetikus” és „Térbeli-vizuális tehetség” területen szintén akkreditált kiváló minősítésben részesült. Az iskolai tehetségpontot bővítjük a szivacskézilabda foglalkozásokkal. Az óvodai tehetségpontban tervezzük a „matematika-logika” tehetségműhelyt.

 

Hat tehetségműhely működik:

-          Iskolai tehetségműhely: torna, szivacskézilabda, matematika alsó tagozat, matematika felső tagozat.

-          Óvodai tehetségműhely: gyermektánc, kézműves tehetségműhely.

 

Szakkörökön való részvétel:

- „Megahang” énekkar

- hangszeres zenei képzés

- középiskolai felkészítő

- „Két-lábbal” modern táncok

- „Alkossunk együtt” kézműves foglalkozás

Tanulóink szívesen kapcsolódnak be a szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokba, eredményesen vesznek részt a különböző versenyeken, pályázatokon.

Az iskola kiemelten fontos feladatnak tekinti a hagyományok ápolását, az egészséges életmódra nevelést.

Az elkövetkező években is szeretnénk megőrizni iskolánk nyugodt, családias hangulatát. Olyan normarendszert közvetítünk és várunk el, amely az élet szeretetén, a kitartó munka jutalmául kapott sikerek örömén alapul.

 

Patocskai László igazgató