Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Küldetés

Küldetésünk a ránk bízott gyermek fejlődésének minél teljesebb körű elősegítése.

A keresztyén elmének kell a legjobb elmének lennie, amelyet Krisztus értelme világosít meg, és amely integrálja Isten alapelveit az akadémikus ismerettel.

Küldetésünk személyes életpéldánkkal mintát adni.

Törekvésünk, hogy a baptista iskola olyan irányító testülettel, igazgatókkal, pedagógusi karral és munkatársi gárdával rendelkezzen, akik a Biblia alapelveinek megfelelő nézőpontot alkalmaznak a tanítás és az intézmény vezetése során.

Küldetésünk a gyermekek képességeinek kibontakoztatása

Minden tanulási tapasztalat célja, hogy hozzásegítse a gyermekeket Istentől kapott képességeik teljes kibontakoztatásához.

A tanítás a következőkre összpontosít:

  • A gyermek számára megfelelő tevékenységek és szolgáltatások biztosítása.
  • A gyermek ráébresztése a társadalommal való kapcsolatára és az iránta való felelősségére.
  • Minden tantervbe, nevelési programba tartozó és ahhoz kapcsolódó iskolai tevékenység segítse a gyermekek intellektuális, lelki, társadalmi, érzelmi és fizikai fejlődését.
  • Felkészítés a szolgálatra.

Küldetésünk működés szempontjából hitelesnek lenni.

Törekvésünk, hogy az iskola mindennapos működési gyakorlata az integritás (feddhetetlenség, tisztesség, becsület), hatékonyság és számon-kérhetőség következetes mintaképe legyen. A bibliai értékeket következetes alkalmazása, ahogy az oktatási intézmény:

  • Példamutató igényességet mutat az intézmény működési szabályzatának fejlesztésében és a számon-kérhetőség terén az igazgatótanács működésében.
  • Az emberi erőforrásokat etikusan és igazságosan kezeli.
  • Az pénzügyeket feddhetetlenül és nyíltan kezeli, ill. ellenőrzi.
  • A kormánnyal és a hatóságokkal egyenes és krisztusi kapcsolatot tart fenn. • Etikus, világos és nyílt fejlesztési és stratégiákat dolgoz ki.
  • Igazságos és következetes irányítási rendszert alkalmaz.
  • A szülői kapcsolatok terén őszinteséget, nyíltságot és igazságosságot képvisel.